Geen pagina gevonden voor het weergeven van nieuwsitems

Ondernemend afstuderen

Sinds 2006 studeerden binnen de Hogeschool van Amsterdam meer dan 500 studenten af in, óp, of mét hun eigen onderneming. (af-)Studeren én ondernemen. Een lange rij van succesvolle HvA-ondernemers kijkt daar met genoegen op terug. Het nu (af)lopende ACE-traject wordt vervangen door een 2.0 versie die donderdag 13 juli a.s. gepresenteerd wordt.

ACE-traject 2006-2017

Martin Haring en Alex van Heeswijk waren in 2006 grondleggers van een coachingsprogramma voor studenten die wilden stagelopen, of afstuderen in hun eigen onderneming. Een logische stap na de minor Ondernemerschap en ook een prima platform voor andere onderdelen van de HvA én andere hogescholen in Nederland.
Het idee hiertoe was zeker niet nieuw, want de IT-opleiding Information Engineering  (HvA-Almere) waar zowel Martin als Alex tot 2006 werkzaam voor waren, kende die mogelijkheid al sinds 2002.
Na de komst van Robert Leeseman in 2011 groeide het coachingsprogramma onder de vlag van ACE (VU, UvA, AHK en HvA) uit tot een uitgebreid coachingsprogramma compleet met een Ondernemend Certifikaat én een ondernemende lifetime-membercard, de ACE-Buddycard. In december 2016 eindigde de samenwerkenking van de verschillende partijen binnen het ACE-traject. Deze week ontvangen de laatste 16 student-ondernemers van dit ACE-traject hun ondernemend certifikaat.
Tijd voor iets nieuws. Tijd voor een 2.0 versie. Wat dit allemaal betekent voor de studenten die zowel het eigen bedrijf als de studie tot een succes wil maken horen we op 13 juli.

Nieuwe regeling ondernemen & studeren binnen HvA

Op donderdag 13 juli om 16:00 kan iedereen aanwezig zijn bij de presentatie van de nieuwe regeling over ondernemen en studie in de ondernemerschapsruimte in de Plint van het Wibauthuis.
In deze regeling zijn drie zaken opgenomen:
– Een speciale ondernemersregeling(vergelijkbaar met de topsportregeling)
– Een regeling m.b.t. afstuderen in eigen onderneming
– Een aanzet tot een honneurs traject ondernemen

De regeling ligt nog ter goedkeuring bij het CvB, maar de initiatiefnemers vanuit het lectoraat Ondernemen van de HvA willen al vóór het zomerreces naar buiten komen met de plannen.

Dit alles betekent dus dat het speciale ACE-traject van de afgelopen 12 jaar wordt beëindigt en dat de nieuwe regeling daarvoor in de plaats komt.

Het programma voor komende donderdag:

16:00 – 16:15 kort welkom en Inleiding op onderzoeksdoel regeling door onze lector ondernemerschap Ingrid Wakkee

16:15 – 16:30 presentatie regeling ondernemen en studie door Martin Haring/Matthijs de Feber.

16:30 – …….. vragen en toelichting m.b.t. de regeling.

Om te kunnen inschatten wie er op 13 juli gaan komen en vraagt de organisatie daarom om je aan te melden als je wilt komen: https://goo.gl/forms/nHyqb9onJwUFGL1t1

Dus áls je wilt studeren én tegelijkertijd wilt ondernemen dan moet je dit jaar je vakantie even een weekje uitstellen en op 13 juli naar de Plint komen in het Wibauthuis.

Info via Martin Haring. Aanvulling en foto’s: Alex van Heeswijk